Z przyjemnością informujemy, że od teraz w naszej placówce istnieje możliwość wykonania badania USG metodą ELASTOGRAFII.

Elastografia to najnowsza technika badania USG, która jest możliwa do wykonania dzięki najwyższej klasy aparatom do USG. Nasze Centrum Zdrowia wyposażone jest w nowoczesny sprzęt SONOSCAPE s8 EXPERT. Dzięki nowemu aparatowi możliwa jest jeszcze dokładniejsza diagnostyka. Największą zaletą SonoScape s8 Expert jest możliwość wykonania elastografii z niespotykaną do tej pory dokładnością. Badanie elastograficzne stanowi dla lekarza nowoczesne narzędzie w diagnostyce zmian ogniskowych. Podczas rutynowego badania aparatem, lekarz wykonuje niewielki ucisk na badaną strukturę. W wyniku powstałych odkształceń, aparat generuje kolorowe mapy, czyli tzw. elastogramy. Większość zmian nowotworowych o charakterze złośliwym cechuje się większą twardością od tkanek zdrowych, lub zmienionych łagodnie. Każdy stopień twardości tkanki kodowany jest innym kolorem. Innowacyjna technologia umożliwia nałożenie na tradycyjny czarno-biały obraz kolorowej skali, która przedstawia poszczególne stopnie twardości badanych tkanek. Interpretacja uzyskanych obrazów pozwala na określenie, czy dana zmiana zalicza się grupy w mniejszym lub większym stopniu podejrzanej o charakter nowotworowy. 

Elastografia używana jako dodatek do rutynowego badania USG jest szczególnie przydatna podczas badania piersi i tarczycy, pozwala na wczesne i dokładne wykrycie zmian nowotworowych.