Biopsja szpiku

Biopsja szpiku kostnego to rodzaj badania diagnostycznego polegającego na pobraniu próbki szpiku.Wykonywane jest przede wszystkim u pacjentów z podejrzeniem choroby układu krwiotwórczego

Badanie polega na pobraniu miazgi krwiotwórczej z kości za pomocą specjalnej igły ze strzykawką. Pobraną miazgę krwiotwórczą (szpik) rozprowadza się na szkiełkach mikroskopowych (wykonuje się tzw. rozmazy), następnie barwi się specjalnymi barwnikami i ogląda pod mikroskopem świetlnym. Osoba oglądająca preparat mikroskopowy szpiku kostnego zwraca uwagę na liczbę i rodzaje poszczególnych komórek, ustalając udział procentowy określonych rodzajów komórek szpiku (tzw. mielogram).

Mielogram jest podstawowym wynikiem biopsji szpiku kostnego. Podczas oceny mikroskopowej badający poszukuje ewentualnych komórek nietypowych dla szpiku lub pochodzących spoza układu krwiotwórczego, np. komórek nowotworowych. Ocena wyglądu poszczególnych komórek, a także ich struktur wewnątrzkomórkowych nosi nazwę badania cytomorfologicznego.

Jeżeli ocena ta jest niewystarczająca, wykonuje się badania bardziej specyficzne:

  • cytochemiczne (wykrywanie obecności specyficznych związków chemicznych w komórkach);
  • cytogenetyczne
  • immunologiczne (wykazanie za pomocą przeciwciał obecności na badanych komórkach miejsc specyficznie wiążących niektóre biologicznie aktywne związki chemiczne, tzw. receptorów).

Jest to kolejny etap diagnozy w warunkach Poradni Hematologicznych gdy badanie szpiku jest nie wystarczające.

Czemu służy badanie?

Badanie to umożliwia rozpoznanie niektórych chorób krwi. Biopsja szpiku pozwala niejednokrotnie zweryfikować rozpoznanie choroby krwi dokonane na podstawie innych badań, np. badania krwi obwodowej (krwi pobranej z naczynia krwionośnego). Ponadto wyniki umożliwiają ocenę przebiegu leczenia schorzeń narządu krwiotwórczego (szpiku kostnego) oraz umożliwiają obserwowanie postępu choroby. Dlatego też badanie to jest niekiedy okresowo powtarzane u tego samego pacjenta.

Wskazania do wykonania badania

Biopsja szpiku jest wykonywana wtedy, kiedy badaniem krwi obwodowej lub innymi badaniami nie można ustalić właściwej choroby krwi. Jest również badaniem przesiewowym przed skierowaniem Pacjenta do ośrodka specjalistycznego
Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza.

Badania poprzedzające

Badanie krwi obwodowej, tj. pobranej z naczynia krwionośnego :
morfologia z rozmazem, reticulocyty, OB, CRP, poziom ferrytyny badanie układu krzepnięcia , badanie ogólne moczu.

Sposób przygotowania do badania

Nie ma specjalnych zaleceń dla dorosłych .
Ostateczną decyzję co do konieczności wykonania biopsji podejmuje lekarz wykonujący biopsję - po ocenie wstępnych wyników badań i wyrażeniu pisemnej zgody przez Pacjenta.
Ocena mielogramu będzie możliwa w następnym dniu .

 

Cena: 250zł