ENDOSKOPIA GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

Panendoskopia jest badaniem endoskopowym pozwalającym na dokładną ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego od przełyku przez żołądek do pętli dwunastnicy, może być zarówno badaniem diagnostycznym, jak i diagnostyczno-terapeutycznym umożliwiającym usunięcie ujawnionych w toku badania ciał obcych, tamowanie czynnych krwawień, eliminowanie ognisk stanowiących potencjalne zagrożenie krwawieniem, usuwanie polipów, poszerzanie zwężeń oraz pobranie materiału ze stwierdzonych zmian do badań histopatologicznych. Wskazania do wykonania tego badania obejmują: zaburzenia połykania (uczucie przeszkody, bolesne połykanie), zgaga lub uczucie pieczenia za mostkiem, bóle nadbrzusza, uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, stwierdzone w badaniach obrazowych odchylenia od normy, krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego (wymioty „fusowate”, smoliste stolce), podejrzenie żylaków przełyku u osoby z marskością wątroby, towarzyszące dolegliwościom objawy choroby organicznej (spadek masy ciała, utrata łaknienia), nawracające wymioty nieznanego pochodzenia, ocena ostrych uszkodzeń po spożyciu środków żrących, przed leczeniem innych chorób stanowiących zagrożenie krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego, usuwanie zmian polipowatych, poszerzanie zwężeń dających objawy kliniczne, paliatywne leczenie zwężeń endoskopowych, zakładanie przezskórnej endoskopowej przetoki odżywczej, ocena skuteczności leczenia – głównie wrzodów, przełyku Barreta, polipów gruczolakowatych żołądka, monitorowanie zmian dysplastycznych w żołądku, nadzór po resekcji wczesnego raka żołądka, po resekcji żołądka z powodu choroby nowotworowej oraz wywiad rodzinny  obciążony rakiem żołądka.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Przed planowaną panendoskopią pacjent nie powinien spożywać pokarmów stałych przez 6-8 godzin, płynnych przez 4 godziny (w przypadkach uzasadnionych klinicznie stosuje się dietę płynną przez 24 godziny a ostatni posiłek spożywa się na 12 godzin przed badaniem. Na czas badania należy wyjąć ruchome protezy zębowe

PRZEBIEG BADANIA

Wprowadzenie endoskopu odbywa się podczas wykonywania przez pacjenta ruchów połykowych. Ze względu na istotnie większe ryzyko powikłań wynikających z aspiracji śliny i treści żołądka do drzewa oskrzelowego unika się znieczulania tylnej ściany gardła. O konieczności takiego postępowania  decyduje endoskopista. Badanie zazwyczaj wykonuje się w pozycji leżącej na lewym boku. Pod kontrolą wzroku lub palców badającego wprowadza się elastyczny endoskop zabezpieczony specjalnym ustnikiem, na którym pacjent delikatnie zaciska zęby. Instrument wprowadza się przez usta, gardło do przełyku, a następnie żołądek  do pętli dwunastnicy.  Rzadko istnieje potrzeba wprowadzenia endoskopu na całą długość z oceną końcowej części dwunastnicy. W toku badania konieczne jest wprowadzenie do badanego narządu odpowiednich objętości powietrza, która umożliwi rozwinięcie śluzówki umożliwiające jej ocenę. Może to wywołać uczucie rozpierania i odbijania, które zazwyczaj ustępują bezpośrednio po zakończeniu badania. W przypadku ujawnienia zmian możliwe jest pobranie materiału do oceny mikroskopowej  za pomocą specjalnych kleszczyków biopsyjnych. Pobieranie takich wycinków jest zupełnie niebolesne.

KOLONOSKOPIA ENDOSKOPIA DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

WSKAZANIA DO BADANIA

Kolonoskopia jest wysoce przydatną klinicznie wymagającą technicznie procedurą umożliwiającą ocenę jelita grubego i (w sprzyjających warunkach) końcowej części jelita cienkiego. Badanie to odgrywa bardzo istną rolę diagnostyczną oraz umożliwia ocenę histopatologiczną pobranych próbek narządu. Może stanowić wstęp do wykonania procedur leczniczych umożliwiających zatrzymanie krwawienia lub usunięcie  zmian przed- lub nowotworowych o niskim stopniu zaawansowania (polipektomia, mucosektomia). Podstawowymi wskazaniami do badania są: uporczywe zaparcia, biegunki, nagła zmiana rytmu wypróżnień, niewyjaśnione bóle brzucha, krwawienia jelitowe, niewyjaśniona niedokrwistość, utrata masy ciała, kontrola po polipektomii, zapobieganie/kontrola po leczeniu raka jelita grubego, patologiczne pogrubienie ściany okrężnicy wykryte za pomocą innych badań obrazowych, poszukiwanie ogniska pierwotnego nowotworu w przypadku wykrycia przerzutów, jeżeli ma ono znaczenie lecznicze.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Zabieg wykonywany jest po wcześniejszej ocenie stopnia wydolności układu krążenia i oddychania oraz sprawdzeniu i ewentualnym wyrównaniu funkcji układu krzepnięcia. Badanie wykonywane jest prawie wyłącznie po dokładnym oczyszczeniu jelita. Przygotowanie do badania rozpoczyna się przeddzień badania od realizacji ograniczeń dietetycznych – od śniadania dnia poprzedzającego  obowiązuje dieta opata na klarownych bulionach, bez elementów upostaciowanych oraz barwników wpływających na zabarwienie treści jelitowej (np. buraczki, soki itp.). W porze obiadu pacjent przyjmuje doustne środki oczyszczające jelito (roztwory glikolu polietylenowego, fosforanu sodu lub siarczanu magnezu). W dniu badania rano wykonywane są wlewki doodbytnicze ostatecznie oczyszczające końcowy odcinek jelita grubego. Na 6 godzin przed planowanym badaniem obowiązuje dieta ścisła.

PRZEBIEG BADANIA

Powodzenie kolonoskopii zależy od dobrego współdziałania pacjenta oraz personelu Pracowni Endoskopowej. W trakcie badania po ułożeniu pacjenta zazwyczaj na lewym boku lekarz wykonujący badanie ocenia okolicę odbytu i po zastosowaniu żelowego preparatu poślizgowego wykonuje badanie przez odbyt. Po wykluczeniu przeciwwskazań w tym odcinku przewodu pokarmowego pod kontrolą wzroku wprowadza endoskop do kanału odbytu i stosując delikatną insuflację  (wdmuchiwanie powietrza do jelita) pod kontrolą wzroku przeprowadza endoskop przez całe jelito grube. Ze względu na cienką ścianę jelita oraz potencjalną konieczność uzyskania zgody na rozszerzenie zakresu zabiegu badanie zazwyczaj realizowane jest przy zachowanej świadomości Pacjenta. O konieczności zastosowania leków przeciwbólowych i uspakajających decyduje lekarz wykonujący badanie na wniosek pacjenta. Po osiągnięciu kątnicy lekarz wykonujący badanie stopniowo usuwa endoskop oceniając opuszczane fragmenty jelita i ewakuując z niego wprowadzone wcześniej powietrze. W przypadku ujawnienia patologii lekarz endoskopista może rozszerzyć badanie o procedury diagnostyczne – pobranie wycinków do badania hist-pat lub mikrobiologicznych – i  lecznicze –polipektomię lub mucosectomię endoskopową po potwierdzeniu zgody na rozszerzenie badania. Po badaniu Pacjent zachowuje dietę ścisłą i a Jego stan kliniczny podlega monitorowaniu. Jeśli nie wystąpią odchylenia od stanu normy Pacjent może podjąć normalny tryb funkcjonowania powstrzymując się od wysiłków fizycznych oraz obfitych posiłków.

 

Cennik:

Gastroskopia: 200zł

Kolonoskopia: 350zł