Usg węzłów chłonnych

USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie (węzły chłonne szyi, dołów nadobojczykowych i podobojczykowych, dołów pachowych i pachwinowych). Badanie wykonywane jest głowicą liniową o częstotliwości 7-10 MHZ z zastosowaniem techniki Color Doppler i Power Doppler. 

Badanie umożliwia wstępną ocenę i zróżnicowanie węzłów chłonnych : zapalanych, nowotworowych. Oceniana jest wielkość , kształt i budowę węzłów chłonnych.

 

Wskazanie do badania węzłów chłonnych: 

  • Powiększanie węzłów chłonnych  
  • Bolesność węzłów chłonnych

Cena: 80zł