Wcześnie zdiagnozowany rak szyjki macicy jest w pełni wyleczalny.

W Europie ponad 62% rozpoznanych nowotworów szyjki macicy można z powodzeniem wyleczyć.

W Polsce odsetek ten jest niższy i wynosi 48,3%. Wykrycie raka szyjki macicy we wczesnej fazie zwiększa szansę na wyleczenie.


  • Rak szyjki macicy jest obecnie trzecim pod względem częstości zachorowań nowotworem u kobiet na świecie.
  • Polska ma jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy w Europie.
  • W Polsce na ten nowotwór najczęściej zapadają kobiety po 60. roku życia. Rośnie również liczba zachorowań u młodszych kobiet (od 35. do 40. roku życia).

Cytologia

Badanie cytologiczne jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, które powinna regularnie wykonywać każda kobieta. W trakcie tego badania lekarz pobiera materiał z szyjki macicy za pomocą szczoteczki cytologicznej.

Podczas badania do pochwy wprowadzany jest wziernik i za pomocą szczoteczki pobierane są komórki z tarczy i kanału szyjki macicy. Pobrany materiał nakładany jest na szkiełko cytologiczne. Tak przygotowany rozmaz przekazywany jest do oceny mikroskopowej w laboratorium.


Kiedy wykonać cytologię?

  • Badanie należy wykonać nie wcześniej niż 4 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem kolejnej menstruacji,
  • od ostatniego badania ginekologicznego/USG przezpochwowego powinien upłynąć co najmniej 1 dzień.

Program profilaktyki raka szyjki macicy
CYTOLOGIA: 

Bezpłatna cytologia przysługuje od 25 do 64 lat, w ramach programu badań przesiewowych.

W ramach programu cytologia jest wykonywana raz na 3 lata lub raz na rok u pacjentek, u których lekarz rozpoznał czynniki ryzyka.

Rak szyjki macicy na wczesnym etapie jest wyleczalny w 99% przypadków.