Pracownia USG

Lek. med. Barbara Sudoł specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Robert Długopolski specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog


Przyjmuje we wtorki 15.00-18.00

Wykonujemy kompleksowe badania USG: serca, dla dziec, i szyi, tarczycy, jamy brzusznej, tętnic kończyn dolnych, tętnic dogłowowych, piersi

Nasza przychodnia jest wyposażona w nowoczesne, wysokiej klasy aparaty ultrasonograficzne: SONOSCAPE S22, SONOSCAPE S8 i SONOSCAPE P20. Dzięki sprzętowi najnowszej generacji, nasi specjaliści mają możliwość wykonania elastografii, czyli najnowszej techniki badania USG.

Elastografia to najnowocześniejsza technika badania USG. Podczas rutynowego badania ultrasonograficznego lekarz za pomocą głowicy wykonuje niewielki ucisk na badany narząd. Aparat, na podstawie powstałych odkształceń badanych struktur oblicza ich twardość i przedstawia je za pomocą kolorowych map, czyli elastogramów. Większość zmian nowotworowych o charakterze złośliwym jest zazwyczaj twardsza od tkanek zdrowych lub zmian łagodnych. Każdy stopień twardości tkanki kodowany jest innym kolorem. Interpretacja uzyskanego obrazu polega na porównaniu rozlokowania obszarów bardziej lub mniej spoistych w oparciu o specjalistyczne skale. Dzięki elastografii możliwa jest wczesna diagnostyka zmian nowotworowych. Elastografia pomaga również precyzyjnie wskazać miejsce, w którym wskazane jest wykonanie biopsji.

Ta technika jest szczególnie przydatna podczas badania piersi, oraz tarczycy.

Badanie ultrasonograficzne (USG) jest najbardziej popularną i mającą szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób metodą obrazowania wnętrza ciała za pomocą fal ultradźwiękowych.
Badanie USG jest nieinwazyjne, bezbolesne, bezpieczne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego przeprowadzenia, dlatego może być powtarzane w krótkich odstępach czasowych oraz wykonywane u kobiet w ciąży.

Badanie USG wykonuje się przy pomocy sondy przykładanej bezpośrednio do powierzchni ciała, bądź też dla uzyskania lepszego obrazu układu płciowego oraz moczowego, wprowadzanej naturalnymi otworami, czyli transwaginalnie lub transrektalnie.

Badania USG z wykorzystaniem technik dopplerowskich jest również podstawową metodą diagnostyczną umożliwiającą ocenę naczyń tętniczych i żylnych.