Holter ciśnienia tętniczego

Jest to system automatycznego 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego. Aparat złożony z mankietu zakładanego na ramię oraz urządzenia rejestrującego wielkości smartfona, dokonuje wielokrotnych pomiarów ciśnienia tętniczego. Badanie trwa 24 godziny i, co ważne, wykonywane jest w trakcie codziennej aktywności w domu pacjenta.

Badanie ma na celu:

  • wykluczenie „nadciśnienia białego fartucha” (jeśli pacjent w domu ma ciśnienie tętnicze w normie, a u lekarza wysokie)
  • diagnostykę zasłabnięć (spowodowane nagłymi spadkami ciśnienia tętniczego)
  • ocenę skuteczności leczenia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (występowanie spadków oraz zwyżek ciśnienia tętniczego)

Hotler EKG

Badanie Hotler EKG to nieinwazyjne badanie zapisujące elektrokardiogram przez 24 godziny (w razie potrzeby dłużej). W zapisie uwidoczniona jest częstość rytmu serca, zaburzenia rytmu serca a nawet niedokrwienie mięśnia sercowego. Badanie jest przeprowadzanie ambulatoryjnie w trakcie codziennej aktywności. Pacjent z podłączonymi elektrodami EKG oraz ze specjalnie skonstruowanym małym aparatem holterowskim wykonuje w warunkach domowych (w pracy) wszystkie czynności dnia codziennego, a następnie ponownie wraca po zakończeniu okresu badania (przykładowo po 24 godzinach. W trakcie badania pacjent ma możliwość zaznaczenia na aparacie niepokojących zjawisk (osłabienia,kołatania serca, zawrotów głowy itp.).

Lekarz w trakcie analizy przedstawionego zapisu ocenia częstość rytmu serca, jego zmienność, rodzaj oraz ilość zaburzeń rytmu, istnienie cech niedokrwienia oraz wiele innych parametrów.

Badanie Holter EKG ma na celu:

  • Diagnostykę zaburzeń rytmu serca (kołatania serca, nierówne bicie serca)
  • Diagnostykę przyspieszonej oraz zwolnionej akcji serca
  • Ocenę pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (występowanie niedokrwienia, zaburzeń rytmu)
  • Ocenę pacjentów z wszczepionym stymulatorem serca
  • Diagnostykę zawrotów głowy, zasłabnięć, utrat przytomności.

Cena:

Holter EKG:180zł

Holter Ciśnieniowy:160zł