DŁUGOTERMINOWA OPIEKA PIELĘGNIARSKA

Świadczenia wykonuje wykwalifikowany i doświadczony personel pielęgniarski.

Zakres usług:

  • Świadczenia z zakresie opieki długoterminowej dla pacjentów posiadających skierowanie od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej